UIpath cho new member

Mình là người mới tìm hiểu về UIpath, có 1 vài câu hỏi thắc mắc nhờ các pro giải thích giúp.

  1. UIpath studio là bản có phí, community là free, vậy 2 bản này khác nhau ở điểm gì? Studio có chức năng gì hơn?
  2. Nếu e build 1 con robot, thì mays khác sẽ chạy robot của e ntn? Nếu ko cái uipath thì có chạy được ko?
1 Like

Cộng đồng có các tính năng giống hệt nhau nhưng ngoài ra, bạn có các bản phát hành xem trước để thử nghiệm trong khi doanh nghiệp chỉ có các phiên bản ổn định.

Không, nếu bạn muốn chạy tự động hóa thì UiPath phải được cài đặt.

@BeNa_1903