UiPath Viet Nam

Hello bạn

1 Like

Chào các anh em, mình có tạo 1 project chạy tự động. Làm cách nào mình có thể share flow mình tạo cho các bạn khác để chạy? Và với 1 số bạn ko rành thì có cách nào tạo shortcut chỉ các bạn ấy chỉ cần ấn là chạy thôi được ko?

Cảm ơn anh em nhiều,

Bạn có thể gửi file source hoặc file package sau khi publish để gửi cho bạn kia

Dùng assistant thì có thể tạo được shortcut, nhưng trước đó thì vẫn cần bạn phải setting các kiểu trên máy của bạn kia trước đã