RPA'in 10 Altın Kuralı

Merhaba,

Forrester Report web sitesinde yayınlanan “The 10 Golden Rules of RPA Success” isimli makalenin derlediğim özetini aşağıda paylaşıyorum.

Raporun kendisi bu linkte: Forrester Reprint

Faydalı olması dileğimle,
İrem Nur Dinç

Kural 1: RPA’i Şirketinizin Otomasyon Düzenine Entegre Edin
RPA artık otomasyonun yalnız bir adası değildir, bu nedenle RPA’e endüstri genelinde bir otomasyon planlaması içinde yer vermelisiniz. RPA, iş süreçlerinizin tamamında uçtan uca otomasyon için ortak bir bileşen olarak düşünülmelidir. RPA ile ilgili iş akışlarının zamanla eskimesini planlayarak, daha güçlü entegrasyon tabanlı veya yapay zeka tabanlı süreç otomasyonu fırsatlarına geçiş yapmalısınız. Ayrıca, RPA’i genel otomasyon yol haritanıza dahil ederek inovasyon ve iş süreçlerinin uzun vadeli dönüşümü için daha geniş bir vizyon oluşturmalısınız.

Kural 2: RPA İçin Sürdürülebilir Bir İş Değer Modeli Oluşturun
RPA’in sunduğu faydaları hesaplamak, süreç karmaşıklığı arttıkça daha zor hale gelir. Bu nedenle her bir otomasyon adayı için sağlam ve tekrarlanabilir bir iş değeri modeli oluşturmanız önemlidir. RPA çabalarınızın maliyet açısından sağlıklı olduğunu kanıtlamak için dengeli bir değerlendirme yaklaşımı benimsemelisiniz. Büyük ölçekli RPA programları, işletmeye çeşitli faydalar sunar, bu nedenle bu faydaları işletme için somut finansal veya finansal olmayan sonuçlarla bağlantılı hale getirmelisiniz.

Kural 3: RPA’i Bir Kurumsal Platform Olarak Ele Alın
RPA’e, diğer kurumsal teknolojilere olduğu gibi standartlar ve yönergeler belirlemelisiniz. RPA’in güvenlik, veri gizliliği, yetkilendirme, dokümantasyon ve insanlar üzerindeki etkilerini önceden tanımlamalısınız. İyi bir otomasyon yönetimi için aşağıdaki adımları atmalısınız: kullanıcı deneyimine öncelik vermek , veri gizliliği ve esneklik konularında kurumsal yaklaşımlar oluşturmak , yeniden kullanılabilir bileşenlere destek sağlamak ve yazılım geliştirme ve test için en iyi uygulamalara uymak.

Kural 4: Botlarınızı Sıfır Güven İlkeleriyle Koruyun
Botlarınızı dijital çalışanlar olarak kabul edin ve onları bir IT varlığı olarak yönetin. Botların yaşam döngüsünü ve kimliklerini güvenli bir şekilde yönetin. Sıfır Güven ilkelerini uygulayarak bot güvenliğini sağlayın ve potansiyel saldırılara karşı korunun. Botları güvenlik önlemleri ve kuruluşun belirlediği politikalara uygun şekilde koruyun.

Kural 5: Süreçlerinize Öncelik Verin
Otomasyon adayı süreçlerin bir listesini oluşturun ve RPA’in diğer otomasyon araçlarına kıyasla hangi süreçlerde daha uygun olduğunu değerlendirin. Basit süreçler için dijital işçi analitiği , karmaşık süreçler için ise iş akışını anlamak için görev madenciliği (task mining) araçlarını kullanın. Çoklu uygulamalar ve paydaşları içeren karmaşık süreçler için tasarım düşünme (design thinking) ve yolculuk vizyonlamasından faydalanın. Süreç zekasını kullanarak RPA performansını değerlendirin ve optimizasyon fırsatlarını belirleyin.

Kural 6: Etkili Otomasyon Yönetimi ve Yönetişimi İçin Erken Temelleri Atın
Otomasyon projelerini etkin bir şekilde yönetmek için süreç tanımlama, önceliklendirme ve yönetişim süreçlerini tekrarlanabilir ve sağlam hale getirin. Otomasyon programınızın işletmesini ve yönetişimini sağlamak için etkili işletim ve yönetişim modelleri oluşturun. Sadece otomasyonu değil, otomasyon sürecini de yönetmeye özen gösterin. Stabilite ve esnekliği sağlamak için bir yönetişim çerçevesi kurun.

Kural 7: İnsanlar ve Robotlar Arasında İşbirliği ve Uyum Sağlayın
RPA’in başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için insanlar ve robotlar arasında uyumlu bir işbirliği sağlamak önemlidir. İnsanların RPA’in potansiyelini anlamalarını ve kabul etmelerini sağlamak için açık iletişim ve eğitim süreçleri oluşturun. İnsanları, botlarla birlikte çalışmanın ve onlardan destek almanın faydalarını vurgulayın. İnsanlar ve robotlar arasında rol ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlandığı bir çalışma ortamı oluşturun.

Kural 8: Veri Yönetimini Önceliklendirin
RPA projeleri genellikle büyük miktarda veriyle çalışır. Bu nedenle, veri yönetimine öncelik vermek önemlidir. Veri kalitesini sağlamak, güvenli veri erişimi sağlamak ve veri uyumluluğunu korumak için uygun veri yönetimi stratejileri uygulayın. Veri güvenliği ve gizliliği konularında uygun önlemleri alarak yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılayın.

Kural 9: Sürekli İyileştirme ve İnovasyonu Teşvik Edin
RPA projelerinizde sürekli iyileştirme ve inovasyonu teşvik edin. RPA’in performansını ve etkinliğini izleyin, geri bildirimleri analiz edin ve sürekli olarak iyileştirme fırsatları arayın. Yenilikçi teknolojileri takip edin ve RPA’i diğer dijital dönüşüm inisiyatifleriyle entegre etmek için fırsatları değerlendirin . Ekip üyelerinin fikirlerini teşvik edin ve yenilikçi çözümlere yönelik ödüllendirme ve tanıma mekanizmaları oluşturun.

Kural 10: RPA Başarılarını İşletmeye Genişletin
RPA’in başarısını ölçün, raporlayın ve işletmeyle paylaşın. RPA’in sağladığı faydaları, iş süreçlerindeki iyileştirmeleri ve mali kazançları düzenli olarak işletme yönetimine sunun. İşletme liderlerinin ve paydaşlarının desteğini alarak RPA’i işletme genelinde yaygınlaştırın. Başarılı RPA projelerinden elde edilen deneyimleri diğer iş birimlerine ve süreçlere uygulayarak değer yaratmayı sürdürün.

1 Like