Luận văn quản trị Công trình lý do chọn đề tài

Luận Văn Việt chia sẻ với bạn những khó khăn chung về quản trị Dự án trong luận văn quản trị buôn bán. Trong trường hợp bạn không sở hữu thời kì khiến cho luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Việt nhé.

—> Bài khác : làm đồ án thuê tại hà nội
Đã có ý kiến cho rằng “Nên chọn một công trình khởi công đúng ngày, nghiệm thu đúng ngày, không phát sinh kinh phí… để thưởng tôi chưa thấy một công trình nào như thế”. Có ý kiến khác nêu “Hiện nay, trong xây dựng, để đỡ phức tạp, chúng ta thích chỉ định thầu, nhưng trong quá trình thi công, có vấn đề gì phát sinh thì dễ dàng nói “do nhà thầu”. Công trình này do Thủ tướng cho phép chỉ định thầu và với các dự án sử dụng vốn ODA thường bên đầu tư vốn nhận luôn việc thi công, thiết kế, quyết toán… Ban Quản lý dự án chỉ có trên danh nghĩa, chịu trách nhiệm chung. Cơ quan chủ quản thì không thực hiện việc kiểm tra giám sát. Khi họ làm xong chúng ta kiểm tra, đánh giá, lập biên bản nghiệm thu thì cũng thể hiện được một phần vai trò quản lý và giám sát. Tuy nhiên, cơ chế này dẫn đến một luật bất thành văn: “anh làm, anh chịu trách nhiệm, tôi không phải biết hoặc không được biết”. Sau khi dự án hoàn thành, hồ sơ thường được mang về nước bạn. Trên danh nghĩa, phía ta cũng có hồ sơ nhưng thường không đầy đủ nên thanh tra không có đủ cơ sở pháp lý.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Việt nhé.

—> Bài khác : Cách xây dựng một bài luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn chỉnh, chi tiết nhất
Trên đây chỉ là một số trong số rất nhiều những vướng mắc trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Chính vì vậy mà hiện nay, việc tìm ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng càng trở nên cần thiết. Đã có một số công trình nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ở một số lĩnh vực như điện lực, thuỷ lợi… nhưng trong điều kiện thực tiễn của Ban Quản Lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh thì vẫn chưa có đề tài nghiên cứu nào.
Quảng Ninh là một Tỉnh có 4 Thành phố và 1 Thị xã, đặc biệt thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh đang đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cấp đô thị lên Thành phố loại 1. Với khối lượng đầu tư xây dựng rất lớn, một vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để công tác quản lý đầu tư xây dựng đạt kết quả tốt hơn và hiệu quả cao hơn. Hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng phải được thể hiện thường xuyên, liên tục trong mỗi bước, mỗi khâu của quá trình đầu tư như từ khâu lên kế hoạch đầu tư, lựa chọn dự án đầu tư đến khâu khảo sát lựa chọn địa điểm, chọn tuyến, chọn quy mô, kết cấu, các giải pháp công nghệ, các biện pháp thi công phù hợp đến lập chi phí của từng dự án và cả khâu tổ chức thực hiện dự án bao gồm cả tổ chức các hình thức lựa chọn nhà thầu và công tác quản lý dự án. Đứng trước thực tế của công tác đầu tư xây dựng các dự án tỉnh Quảng Ninh một nhiệm vụ hết sức nặng nề được đặt ra là một mặt phải quản lý có hiệu quả vốn đầu tư, tránh tình trạng lãng phí và thất thoát do phải đầu tư nóng, dồn dập, mặt khác phải đảm bảo đúng tiến độ thực hiện để đưa các dự án vào sử dụng. Để giải quyết vấn đề trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản Lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Tỉnh Quảng Ninh” làm Luận văn cao học ngành Quản trị kinh doanh.
Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

Hi @mytamhuyet
Can you give the Web page details. Using the selector editor you can click next pages. If you give more detail it will be helpful.