Khi vào đây tôi rất hoang mang

  • Tiêu đề nghe có thú vị không nếu bạn đọc nó thành tiếng? Nó có phải là một bản tóm tắt tốt?
  • Ai sẽ quan tâm đến điều này? Tại sao nó quan trọng? Bạn muốn loại phản hồi nào?
  • Bao gồm các từ thường được sử dụng trong chủ đề của bạn để người khác có thể tìm thấy nó. Để nhóm chủ đề của bạn với các chủ đề có liên quan, hãy chọn một danh mục (hoặc thẻ).