Directiry.GetFiles error

Path(Directiry.GetFiles(videosPath))
içindeki dosyaları alıp fileInfoya atamaya calisyorum fakat fotoğrafdaki gibi hata alıyorum.

Hi,

Which type is fileinfo variable? If it’s String, please modify it to String() (array of String).

Regards,

Change Datatype of Fileinfo(Variable) to Array of String.

my problem is solved.
Thank you:)

my problem is solved.
Thank you:)

Selam Emre,

Burada GetFiles kullanarak belirttiğin klasör içerisindeki tüm dosyaları getir diyorsun. Bu nedenle bir array değişkenine atama yapman gerekiyor.

İyi çalışmalar.

tesekkür ederim:)
açıklama için

Heyy!

Create string variable Folderpath

Assign Folderpath = "\Desktop\"

Create Arr(string) variable Arr_Files

Assign Arr_Files = directory.GetFiles(Folderpath,".*xlsx")

Here I’m searching for the xlsx files from folder

Use for each activity and pass the Arr_Files

This will give you the single file in single iteration

Regards,
NaNi

1 Like

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.