Bác sĩ cấy ghép implant

Bác sĩ cấy ghép implant tu nghiệp tại Pháp 10 năm, thực hiện trên 5000 ca phục hình răng không đau tại nha khoa Ident.
SĐT: 0941818616
MAIL: nhakhoa.ident@gmail.com