2022.10 Release with my error

Hi,

After upgrading UiPath 2022.10, my previously working code started to give the following error

What can i do to fix this?

Hi @betulerim,

The following statement works for me. Kindly try this.

outGuncelAy = Datetime.now.AddMonths(-1).ToString(“MMMM”,system.Globalization.CultureInfo.CreateSpecificCulture(“TR”)).ToUpper

Use TR instead of tr.

Regards.

Merhaba Ömer Bey, dediğiniz gibi yaptım fakat aşağıdaki hatayı almaktayım. Güncelleme öncesi çalışıyordu bu kod…

Merhaba Betül Hanım,

MMMM ifadesinin çift tırnağı yanlış formatta kalmış, onu düzeltmeyi deneyebilir misiniz. Ben de dün UiPath’i güncelledim, aynı versiyondayız ancak bende çalışıyor.

BirÖncekiAy değişkeninde de aynı düzenlemeyi yapabilir misiniz? Sizdeki MMMM ifadesinin de aşağıda gönderdiğim görsel gibi turuncu yanması lazım.

Dediğiniz şekilde düzeltme yaptığımda çalıştı.

Çok teşekkür ederim.

1 Like

Rica ederim Betül Hanım, iyi öğrenmeler ve çalışmalar dilerim :slight_smile:

1 Like

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.